Vem har rätt – Det stora kriget

Var på föreläsning idag. Maktperspektiv inom religionerna var ämnet för dagen.
Diskussionen var vild.
Till o med på kursen för religionsvetenskap är vi totalt oeniga.
Och vår uppgift är inte ens att bedöma vad som är rätt eller fel i en religion. Vad som är sant eller falskt. Vi ska bara studera fakta om religioner. Inte tro
Suck
Människan har funnits i ca 20 000 år. Våra kända religioner uppstod för ca 2000 – 4000 år sedan på olika ställen på vår klot. Vem har rätt? Århundradets tio tusen kronors fråga.
Min plan är att om alla bara skriker tillräckligt högt så kommer vi så småningom att hamna i ett tillstånd av samförstånd.
Kolla in Tony Blairs förslag om att lägga första veckan i februari som en fredlig världsreligionsdag ( World Interfaith Harmony Week). Gilla!