Vad är religion!

Äntligen är hemtentan klar!!!!
Vad är religion 7,5 p i Religionsvetenskap B.

Det hela är mycket enkelt.
Religionen är människans sätt att utöva sin andlighet på ett kollektivt accepterat sätt. Att finna tröst och att med hjälp av symboler och riter fira och sörja övergångstider och högtider. Religionens, som oftast startas av en karismatisk ledare, uppgift är att hålla samman och kontrollerar gruppen samt säkra faderskapet.

Inte mycket att kriga om……